Levels of vitamins in blood of young bulls by experimental chronic cardium toxicosis

  • Y. Y. Lavryshyn Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, Lviv, Ukraine
  • B. V. Gutyj Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, Lviv, Ukraine
Keywords: toxicology, bulls, kadmium, vitamins A and E, antioxidant system

Abstract

Cadmium exposure is associated with ecological risk to the body through cumulative toxicity to organs and systems. It causes a decrease in the intensity of the growth and productivity of animals. Accumulation of this heavy metal in the components of the natural environment increases the risk of its introduction into the body and poses a threat to animal health. That is why the purpose of the work was to study the effect of cadmium load on the level of vitamins A and E in the blood of young animals of cattle. The research was carried out on the basis of the farm village. Ivanivtsi Zhydachiv district of Lviv region on ten young bulls of six months old, Ukrainian black-and-white milk breed, which were formed into two groups of five animals in each: control and experimental. Bulls of the control group were in the usual diet. Young bulls of the experimental group were fed feed with cadmium chloride at a dose of 0.04 mg / kg body weight of the animal. The study lasted for 30 days. To conduct research, the rules were followed for the implementation of zootechnical experiments on the selection and maintenance of animal-analogues in the group, harvesting technology, use and accounting of consumed feed. The animal's diet was balanced by nutrients and minerals that provided them with essential nutrients. The experiments were carried out in accordance with the principles of humanity laid down in the directive of the European Community. The results of the experiment indicate that cadmium significantly affects the metabolism of liver cells, thus stimulating the processes of lipid peroxidation and suppressing the activity of the non-limiting chain of the antioxidant system, namely the level of vitamins A and E in the blood of young cattle. The lowest level of vitamins A and E was in the blood of the experimental group of young bulls on the 20th day of the experiment, which respectively fluctuated within the range of 0.62 ± 0.035 and 2.9 ± 0.10 μmol/L. Only on the 5th day of the experiment was noted a slight increase in the content of vitamins, which is possibly due to the protective effect of the bulls organism on the intake of cadmium chloride in a toxic dose. The conducted studies made it possible to reveal more deeply the pathogenesis of the toxic effect of Cadmium on the organism of young cattle and use these data to develop an antidote for cadmium intoxication.

References

Melnychuk, D. O. Trakhtenberh I. M., Melnykova N. M., Kalinin I. V., Shepelova I. A., & Derkach Ye. A. (2002). Toksykolohichnyi vplyv solei svyntsiu ta kadmiiu na bioikhimichni pokaznyky u laboratornykh tvaryn. Naukovyi visnyk NAU, 55, 117–119 (in Ukrainian).

Melnychuk, D. O., Melnykova, N. M., & Derkach, Ye. A. (2004). Vikovi osoblyvosti kumuliatsii kadmiiu v orhanakh otruienykh shchuriv i zminy pokaznykiv kyslotnoluzhnoho stanu krovi za riznykh umov antyoksydantnoho zakhystu orhanizmu. Ukrainskyi biokhimichnyi zhurnal, 95–99 (in Ukrainian).

Hutyi, B. V. (2013). Vplyv khlorydu kadmiiu u riznykh dozakh na aktyvnist aminotransferaz syrovatky krovi buhaitsiv. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. Gzhytskoho, 15, 1(1), 49–52 (in Ukrainian).

Zasiekin D. A., & Zasiekin, M. D. (2003). Vplyv khronichnoho toksykozu cherez zabrudnennia vazhkymy metalamy na klinichni pokaznyky ta stan kyslotno-luzhnoi rivnovahy krovi koriv. Vet. med. Ukrainy, 12, 33–34 (in Ukrainian).

Borikov, O. Yu., & Kaliman, P. A. (2004). Vplyv khlorydu kadmiiu ta peroksydu vodniu na protsesy peroksydnoho okyslennia i fraktsiinyi sklad lipidiv u hepatotsytakh shchuriv. Ukr. biokhim. Zhurn, 76(2), 107–111 (in Ukrainian).

Hutyi, B. V. (2013). Vplyv khlorydu kadmiiu u toksychnykh dozakh na hlutationovu systemu antyoksydantnoho zakhystu orhanizmu bychkiv. Veterynarna biotekhnolohiia, 22, 112–116 (in Ukrainian).

Hutyi, B. V. (2013). Vplyv meveselu ta E-selenu na riven pokaznykiv ne fermentnoi systemy antyoksydantnoho zakhystu orhanizmu buhaitsiv pry kadmiievomu navantazhenni. Veterynarna medytsyna, 97, 419–421 (in Ukrainian).

Vlizlo, V. V. (20040. Dovidnyk: Fizioloho-biokhimichni metody doslidzhen u biolohii, tvarynnytstvi ta veterynarnii medytsyni. Lviv (in Ukrainian).

Kurtiak, B. M., & Yanovych, V. H. (2006). Vmist vitaminiv A i E ta produktiv perekysnoho okysnennia lipidiv u plazmi krovi koriv pry parenteralnomu vvedeni tryvitu i insolvitu v kintsi stiilovoho periodu. Nauk.-tekhn. biul. In-tu biol. tvaryn. Lviv, 212–214 (in Ukrainian).

Droshnev, A. E., Borisova, M. N., & Kostromitinov, N. A. (2005). Vlijanievitamina E na pokazateli perekisnogo okislenija lipidov i antioksidantnoj zashhity u ryb pri stresse. Mіzhvіdomchij tematichnij naukovij zbіrnik “Veterinarna medicina”. Harkіv, 1, 395–398 (in Russian).

Hutyi, B. V. (2013). Vplyv meveselu na vmist vitaminiv A i E u krovi bychkiv za umov kadmiievoi intoksykatsii. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. Gzhytskoho, 15, 3(1), 78–82 (in Ukrainian).

Bahlai, O. M., Murska, S. D., & Hutyi, B. V. (2011). Systema antyoksydantnoho zakhystu ta perekysne okysnennia lipidiv orhanizmu tvaryn. Nauk. visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S. Z. Gzhytskoho, 13, 4(50), 2, 3–11. (in Ukrainian).

Published
2019-09-18
How to Cite
Lavryshyn, Y. Y., & Gutyj, B. V. (2019). Levels of vitamins in blood of young bulls by experimental chronic cardium toxicosis. Scientific and Technical Bulletin оf State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medical Products and Fodder Additives аnd Institute of Animal Biology, 20(2), 317-323. https://doi.org/10.36359/scivp.2019-20-2.41