Study of stability of polyantibioticorezistan radius S. AUREUS to disinfectives with different active substances

  • T. A. Garkavenko State Research Institute from Laboratory Diagnostics and Veterinary-Sanitary Examination, Kiev, Ukraine
  • T. G. Kozytska State Research Institute from Laboratory Diagnostics and Veterinary-Sanitary Examination, Kiev, Ukraine
  • O. I. Gorbatyuk State Research Institute from Laboratory Diagnostics and Veterinary-Sanitary Examination, Kiev, Ukraine
  • V. L. Kovalenko State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms, Kiev, Ukraine
Keywords: S. AUREUS, MRSA, strains, antibiotics, resistance, dezinfectants, field isolates, phenotypic mechanism of resistance

Abstract

S. aureus is one of the main antibiotic-resistant pathogens of bacterial origin, which adapts very quickly to the selective pressure of antibiotic, antiseptic and disinfectants. It is believed that increased stability of staphylococci to antimicrobial agents is associated with uncontrolled application of them in the human population, in the population of animals, the spread of resistant strains between humans and animals, or the transfer of resistant strains from animals to humans (or vice versa) through direct contact and through consumption livestock industry products.
Consequently, the study of phenotypic and genotypic mechanisms for the formation of acquired resistance to antimicrobial agents and the search for their common genetic mechanisms for such anxiety are topical issues of the present.
The article presents research materials to determine the sensitivity of S. aureus field isolates to antibiotics and establishes the level of their resistance to all the drugs used. Based on the data presented, the polyantibiotic resistance of strains of Staphylococcus aureus with a resistance level of 11.1 to 88.9% was detected for 18 types of antibiotics used, including 3 strains of MRSA. The materials of the article give data on studies on the effects of some disinfectants on the polyantibiotic resin strain of the pathogen. The article presents the facts that revealed MRSA strains showed particular resistance to experimental disinfectants at certain working concentrations that did not neutralize the pathogen. Detected MRSA strains showed resistance to most antibiotics and were resistant to certain concentrations of disinfectants, which is probably due to the formation of a common phenotypic mechanism of resistance to the action of antibacterial drugs and agents.

References

Sidorenko S. V. Molekuljarnye osnovy rezistentnosti / S. V. Sidorenko, V. I. Tishkov // Uspehi biologicheskoj himii. – 2004. – V. 44. – S. 263 – 306. (in Russian).

Fursova N. K. Lekarstvennaja ustojchivost' mikroorganizmov: Uchebnoe posobie / N. K. Fursova. – Shhelkovo: OntoPrint, 2012. – 86 s. (in Russian).

Alp S. Bacterial resistance to antiseptics and disinfectants / S. Alp. // Microbiol. Bul. – 2007. – V. 41(1). – P. 155–161.

Gnanadhas D. P. Biocides – resistance, cross-resistance mechanisms and assessment / D. P. Gnanadhas, S. A. Marathe // Expert Opinion on Investigational Drugs. – 2013. – V. 22 (2). – P. 191–206.

Fraise A. P. Biocide abuse and antimicrobial resistance – a cause for concern? / A. P. Fraise // J. Antimicrob. Chemother. – 2002. – V. 49 (1). – P. 11 – 12.

Volobuieva L. M. Rezultaty vyvchennia antybiotykochutlyvosti ta antybiotykorezystentnosti riznykh vydiv stafilokokiv ta yikh asotsiatsii z inshymy zbudnykamy piodermii / L. M. Volobuieva // Ukrainskyi medychnyi almanakh. – 2005. – № 4 (8). – S. 46–48. (in Russian).

Ryzhenko V. P. Rezultaty vyvchennia antybiotykochutlyvosti mikroorhanizmiv, vydilenykh vid velykoi rohatoi khudoby / V. P. Ryzhenko, H. F. Ryzhenko, O. I. Horbatiuk [ta in.]. // Veterynarna biotekhnolohiia. – Biul. № 22. – 2013. – S. 467 – 475. (in Ukrainian).

Rodin V. B. Perekrestnaja ustojchivost' mikroorganizmov k antibiotikam, soprjazhennaja s rezistentnost'ju k dezіnfektantam / V. B. Rodin, E. N. Kobzev, E. V. Detusheva [i dr.]. – Dezinfekcionnoe delo. – Moskva: 2011. – V. 4. – S. 20 – 26. (in Russian).

Grenkova T. A. Kontrol' za ustojchivost'ju mikroorganizmov k antibiotikam, antiseptikam i dezinficirujushhim sredstvam / T. A. Grenkova, E. P. Sel'kova, M. P. Gusarova [i dr.]. // Jepidemiologija i vakcinoprofilaktika. – № 1 (74). – 2014. – S. 29–33. (in Russian).

Alekseeva I. G. Osobennosti formirovanija ustojchivosti uslovno-patogennyh mikroorganizmov k dezinfektantam: avtor. dis. … kand. med. nauk. – Nizhnij Novgorod: 2009. – 26 s. (in Russian).

Tote K. Inhibitory effect of biocides on the viable Masses and matrices of Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa biofilms / K. Tote, D. Horemans, D. Van den Berghe, L. Maes, P. Cos. – 2010. – V. 76. – P. 3135–3142.

Dy`bkova S. M. Nanochasty`nky` zolota ta sribla – efekty`vni agenty` eliminaciyi plazmid anty`bioty`korezy`stentnosti / S. M. Dy`bkova // Visny`k problem biologiyi ta medy`cy`ny`. – 2014 – V. 3. – T. 2 (111).– S. 314–318. (in Russian).

Vy`znachennya chutly`vosti mikroorganizmiv do anty`bakterial`ny`x preparativ: metody`chni vkazivky` / T. O. Garkavenko, O. M. Nevol`ko, T. G. Kozy`cz`ka [ta in.]. – Ky`yiv, DNDILDVSE, 2015. – 79 s.

Metody` vy`znachennya ta ocinky` pokazny`kiv bezpeky` i yakosti dezinfikuyuchy`x, my`jno-dezinfikuyuchy`x zasobiv, shho zastosovuyut`sya pid chas vy`robny`cztva, zberigannya, transportuvannya ta realizaciyi produkciyi tvary`nnogo poxodzhennya : metody`chni rekomendaciyi / I. Ya. Kocyumbas, O. I. Sergiyenko, L. M. Koval`chy`k [ta in.]. – Ky`yiv, 2010 r. – 152 s.

Metody laboratornyh issledovanij i ispytanij dezinfekcionnyh sredstv dlja ocenki ih jeffektivnosti i bezopasnosti: Rukovodstvo R 4.2. 2643 – 10. – M.: Federal'naja sluzhba po nadzoru v sfere zashhity prav potrebitelej i blagopoluchija cheloveka, 2004. – 302 s. – Bibliograf.: S. 126–130; 134–136; 144–147.

Dovidny`k sanitarno-mikrobiologichny`x metodiv doslidzhennya xarchovy`x produktiv ta ob'yektiv dovkillya / V. M. Ivchenko [ta in.] // Bila Cerkva, 2004. – 242 s. – Bibliograf.: S. 221–240.

Published
2019-09-18
How to Cite
Garkavenko, T. A., Kozytska, T. G., Gorbatyuk, O. I., & Kovalenko, V. L. (2019). Study of stability of polyantibioticorezistan radius S. AUREUS to disinfectives with different active substances . Scientific and Technical Bulletin оf State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medical Products and Fodder Additives аnd Institute of Animal Biology, 20(2), 183-193. https://doi.org/10.36359/scivp.2019-20-2.24