COMPREHENSIVE EVALUATION OF FATTENING AND MEAT QUALITIES OF YOUNG PIGS OF THE UNIVERSAL DIRECTION OF PRODUCTIVITY AND SOME OF THEIR INTERBIRELS FEATURES

  • V. І. Khalak State Institution Institute of Grain Crops NAAS
  • O. S. Grabovska State Institution Institute of Grain Crops NAAS
Keywords: YOUNG PIGS, FATTENING AND MEAT QUALITIES, A COMPREHENSIVE ASSESSMENT, INDEX, VARIABILITY, CORRELATION, ECONOMIC EFFICIENCY.

Abstract

The results of studies of the fattening and meat qualities of young pigs of large white breed of foreign origin, some biochemical parameters of blood serum and the results of calculating their correlation relationships are presented, and the economic efficiency of the research results is calculated.

It was found that the biochemical parameters of blood serum in animals of the experimental group correspond to the physiological norm of clinically healthy animals, and their coefficient of variation ranges from 7.71 to 33.67 %. According to the main indicators of fattening and meat qualities (the age of reaching live weight of 100 kg, days, the thickness of the fat at the level of 6– 7 thoracic vertebrae, mm, the length of the chilled carcass, cm) corresponds to the “elite” class, and an effective assessment method sows and boars-producers by genotype is the use of a comprehensive index of feeding and meat qualities (B. Tyler index). The maximum indicators “average daily gain in live weight for the period of control fattening, kg”, “the length of the chilled carcass, cm”, “the length of the bacon half of the chilled carcass, cm” and the minimum values “age to reach live weight of 100 kg, days” and “bacon thickness the level of 6–7 thoracic vertebrae, mm ”is characterized by animals in which the comprehensive index of feeding and meat qualities (B. Tyler index) ranges from 160.14 to 174.04 points. Reliable correlation was established between the following pairs of signs: fat thickness at the level of 6–7 thoracic vertebrae, mm × total protein content, g / l (r=+ 0.375, tr=2.14), length of chilled carcass, cm × concentration of total lipoproteins , mg% (r=–0.622, tr=4.20), length of chilled carcass, cm × urea content, mmol/l (r=–0.445, tr=4.20), length of bacon half of chilled carcass, cm × content total protein, g / l (r=–0.533, tr=3.33), fat thickness at the level of 6–7 thoracic vertebrae, mm × concentration of total lipoproteins, mg% (r=–0.652, tr=4.55) the average daily gain in live weight for the period of control feeding, kg × concentration of total lipoproteins, mg% (r=+0.492, tr=2.99).

The above indicates the prospect of using some biochemical indicators of blood serum for early prediction of fattening and meat qualities. It was established that the maximum increase in production in terms of "average daily gain in live weight during the period of control fattening, g" (4.87 %) was obtained from animals in which the B. Tyler index ranged from 160.14 to 174.04 points.

References

Bazhov, G.M. and Komlackij, V.I. (1989). Biotehnologija intensivnogo svinovodstva. M.: Rosagropromizdat, 269. [in Russian].

Berezovskyj, M.D., Voloshhuk, V.M., Gryshyna, L.P. [et al.]. (2018). Programa selekciyi velykoyi biloyi porody svynej v Ukrayini na 2018–2025 roky: naukovo-vyrobnyche vydannya. Poltava: TOV «Firma «Texservis», 112. [in Ukrainian].

Berezovskyj, M.D. (1999). Stan i perspektyvy selekciyi svynej velykoyi biloyi porody v Ukrayini. Visnyk agrarnoyi nauky. 10, 49–52. [in Ukrainian].

Cerenyuk, O.M. (2014). Pokaznyky myasnosti molodnyaku svynej v zalezhnosti vid stresostijkosti. Visnyk Sumskogo NAU. 2/2 (25), 212–216. [in Ukrainian].

Gerasymov, V.G., Rybalko, V.P., Cycyurskyj, L. M. et al. (1996). Svynarstvo i texnologiya vyrobnycztva svynyny. K.: Urozhaj, 352. [in Ukrainian].

Khalak, V., Gutyj, B., Bordun, O., Ilchenko, M., Horchanok, A. (2020a). Effect of blood serum enzymes on meat qualities of piglet productivity. Ukrainian Journal of Ecology, 10 (1), 158– 161. (doi: 10.15421/2020_25).

Khalak, V., Gutyj, B., Bordun, О., Horchanok, A., Ilchenko, M., Smyslov, S., Kuzmenko, O., Lytvyshchenko, L. (2020b). Development and reproductive qualities of sows of different breeds: innovative and traditional methods of assessment. Ukrainian Journal of Ecology, 10(2), 356–360. (doi: 10.15421/2020_109).

Kovalenko, T.S. (2011). Udoskonalennya ocinky produktyvnyx i pleminnyx yakostej svynej za selekcijnymy indeksamy: avtoref. dys.. na zdobuttya nauk. kand. s.-g. nauk: specz. 06.02.01 «Rozvedennya ta selekciya tvary`n». Poltava, 17. [in Ukrainian].

Lakin, G.F. (1990). Biometrija. Uchebnoe. posobie dlja biologicheskih specialnostej vuzov – 4-e izd., pererabotannoe i dopolnennoe. M.: Vysshaja shkola, 352 s. [in Russian].

Metodika opredelenija jekonomicheskoj jeffektivnosti ispolzovanija v selskom hozjajstve rezultatov nauchno-issledovatelskih rabot, novoj tehnologii, izobretenij i racionalizatorskih predlozhenij. M.: VAIIPI, 1983, 149. [in Russian].

Rybalko, V.P. (2010). Strategiya rozvytku svynarstva Ukrayiny u kryzovyj period. Zootexnichna nauka Podillya: istoriya, problemy, perspektyvy: mater. mizhnarodnoyi naukovo- praktychnoyi konferenciyi, 16–18 ber. 2010 r.: tezy dop. Kamyanecz-Podilskyj, 230–233. [in Ukrainian].

Rybalko, V.P., Berezovskyj, M.D., Xatko, I.V. (2005). Metodyky ocinky knuriv i svynomatok za yakistyu potomstva v umovax pleminnyx zavodiv i pleminnyx reproduktoriv. Suchasni metodyky doslidzhen u svynarstvi. Poltava, 26–31. [in Ukrainian].

Susol, R.L. (2015). Metodologiya stvorennya i vykorystannya novyx genotypiv svynej vitchyznyanogo ta zarubizhnogo poxodzhennya v umovax pivdnya Ukrayiny: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya doktora s.-g. nauk: specz. 06.02.01. «Rozvedennya ta selekciya tvaryn». Mykolayiv, 38. [in Ukrainian].

Vlizlo, V.V., Fedoruk, R.S., Ratych, I. B. ta in. (2012). Laboratorni metody doslidzhen u biologiyi, tvarynnycztvi ta veterynarnij medycyni: dovidnyk za red. V.V. Vlizlo. Lviv: SPOLOM, 767. [in Ukrainian].

Voloshhuk, V.M., Getya, A.A., Cerenyuk, O.M. (2017). Vyvchennya myasnoyi produktyvnosti svynej. Metodologiya ta organizaciya naukovyx doslidzhen u tvarynnycztvi: posibnyk / za red. I.I. Ibatulina, O.M. Zhukorskogo. K.: Agrarna nauka, 124–129. [in Ukrainian].

Published
2020-10-27
How to Cite
KhalakV. І., & Grabovska, O. S. (2020). COMPREHENSIVE EVALUATION OF FATTENING AND MEAT QUALITIES OF YOUNG PIGS OF THE UNIVERSAL DIRECTION OF PRODUCTIVITY AND SOME OF THEIR INTERBIRELS FEATURES. Scientific and Technical Bulletin оf State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medical Products and Fodder Additives аnd Institute of Animal Biology, 21(2), 205-212. https://doi.org/10.36359/scivp.2020-21-2.27