MORPHOLOGICAL COMPOSITION OF BLOOD AND BIOCHEMICAL PROCESSES IN THE ORGANISM OF FEMALE RATS F1 UNDER LONG-TERM EXPOSURE OF CITRIC ACID

  • U. І. Теsarinska State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives
  • R. S. Fedoruk Institute of Animal Biology NAAS
  • S. Ya. Маrtynyk State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives
  • Т. V. Yurynec State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives
  • V. А. Smuk State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives
  • А. І. Кyshko State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives
Keywords: BLOOD MORPHOLOGY, BLOOD SERUM BIOCHEMISTRY, CITRIC ACID, FEMALES, RATS.

Abstract

The paper considers the effect on rats of long-term feeding of an aqueous solution of citric acid (C6H12O6 x H2O, "chemically pure.") in the amount of 8 mg/l. The study was performed on 10 laboratory female rats F1 of the Wistar line, obtained from F0 females. Two groups were set up: control and experimental, 5 animals in each. Animals were under standard conditions with natural light regime day/night, aqueous solutions of citrate, water, and feed received ad libitum. Were determined the morphological composition and biochemical parameters of the blood of female F1 rats. The results of the study indicate the absence of an unfavorable effect of citric acid on red blood cells. Concerning white blood, there is a decrease in the number of leukocytes, which may be due to the development of an adaptive response of the body to citric acid or the inhibition of citric acid's immune response to long-term adaptive action. There is a significant increase in the relative content of eosinophils in females F1, which probably may be due to the action of citric acid. The analysis of the obtained results of blood biochemical parameters indicates a certain tendency to decrease, in terms of control, the content of serum iron, as well as its total and unsaturated Fe-binding capacity. Ferrum saturation of serum transferrin was present at the level of animals in the control group. Analysis of the study results indicates no changes in control in the activity of enzymes: Alkaline phosphatase ALT and AST, also have no statistically significant confirmation of differences in the control group. The level of urea was statistically not significantly higher in terms of control. Thus, long-term watering of citric acid to female rats in the generation F0 and F1 during their physiological and sexual gestation and pregnancy reveal un-favorable effects in female rats F1. However, there was distinguished the adaptive immune-biological response of the animals organism. The immunological response was supported by a decrease in the number of leukocytes and a significant increase in the relative content of eosinophils. The results of biochemical studies of serum indicate the absence of statistically significant differences in animals of the control group.

References

Camhbell, Y.Y. & Bedford, M.R. (2012). Ensyme application for monogastric feeds: Areview. Can. Y. Anim. 72. 5. 449-466.

Derzhprodspozhyvsluzhba Ukrajiny, Rejestracija veterynarnykh preparativ v Ukraini (2020). http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/Reestri/38/. [in Ukrainian].

Dmytruk, I.V. (2008). Riststymuljujucha ta antystresova dija lymonnoji i burshtynovoji kyslot ta probiotyku «Probiol-L» v ghodivli molodnjaku svynej: avtoref. dys. na zdobuttja naukovogho stupenja kand. s-gh. nauk : spec. 06.02.02 «Ghodivlja tvaryn i tekhnologhija kormiv». Lviv; Lvivskyj nac. universytet veterynarnoji medycyny ta biotekhnologhij imeni S.Z. Gzhycjkogho. 20. [in Ukrainian].

Doklinichni doslidzhennja veterynarnykh likarskykh zasobiv (2006). Dovidnyk. za red. d. vet. n., professora Kotsjumbasa I.Ja. Lviv: Triada pljus,. 360. [in Ukrainian].

Egorov, B.V., Levitskiy, A.P., Turpurova, T.M. (2013). Vliyanie organicheskih kislot na usvoenie kaltsiya v kormlenii selskohozyaystvennoy ptitsyi. Zernovi produkty i kombikormy. – 1 (49). 27–30. [in Russian].

European convention for the protection of vertebrate animals used for experim. and other scientific purposes. Coun. of Europe, Strasbourg. (1986). 53.

Fales, V.M., Khivrych, O.V., Lytvynenko, A.M. (2009). Analiz vyrobnyctva ta zastosuvannja lymonnoji kysloty. Kharchova promyslovistj. 8. 91-94. [in Ukrainian].

Gabrielyan, N.I., Levitskiy, E.R., Dmitriev, A.A. [et al]. (1985). Skriningovyiy metod opredeleniya srednih molekul v biologicheskih zhidkostyah: [metod. rekomendatsii]. M. 22. [in Russian].

Kondrakhyn, Y.P., Kurylov, N.V., Malakhov, A.Gh., Arkhypov, V.A., Belov, A.D., Beljakov, Y.M., Blynov, N.Y., Korobov, A.V., Frolova, L.A., Sevastjjanova, N.A. (1985). Klynycheskaja laboratornaja dyaghnostyka v veterynaryy. M. Aghropromyzdat. 287. [in Russian].

Kostenko, V.M. Dmytruk, I.V., Nechyporuk, Ju.I., Sukhovukha, S.M. (2008). Efektyvnistj vykorystannja lymonnoji ta burshtynovoji kyslot, probiotykiv ta jikh sumishok, jak riststymuljujuchykh ta imunozakhystnykh bezpechnykh dobavok v ghodivli tvaryn. Zbirnyk naukovykh prac VDAU. 34. 230-233. [in Ukrainian].

Kostenko, V.M., Dmytruk, I.V., Nechyporuk, Ju.I. (2004). Produktyvnistj ta ghematologhichni pokaznyky teljat ta porosjat pry zghodovuvanni jim lymonnoji ta jantarnoji kyslot Naukovyj visnyk LNAVM im. S. Z. Ghzhycjkogho. 6. 72–79. [in Ukrainian].

Kovalchuk, I.I. Vplyv cytrativ khromu ta selenu na lipidnyj sklad tkanyn orghanizmu medonosnykh bdzhil. (2014). Naukovyj visnyk Lvivskogho nacionalnogho universytetu veterynarnoji medycyny ta biotekhnologhij im. Gzhycjkogho. 16, 3(2). 148-153. [in Ukrainian].

Kovalchuk, I.I., Dvyljuk, I.I., Pashhenko, A.Gh. (2018). Umist mineraljnykh elementiv u medi ta jogho biologhichna cinnistj za umov zghodovuvannja bdzholam cytrativ So, Ni, Ag i Su. Visnyk agrarnoji nauky. 8. 38-43. [in Ukrainian].

Matjushkina, M.V., Ghodovan, V.V., Mudryk, L.M., Ghrydina, T.L. (2014). Antymikrobni vlastyvosti novykh koordynacijnykh spoluk metaliv z lymonnoju kyslotoju. Odesjkyj medychnyj zhurnal. 4. 13-17. [in Ukrainian].

Nagoba, B.S., Wadher, B.J., Selkar, S.P. (2011). Citric Acid Treatment of Chronic Wounds in Animals International Journal of Animal and Veterinary Advances. 3, I. 26-28.

Novinyuk, L.V. (2009). Tsitratyi – bezopasnyie nutrientyi Pischevyie ingredientyi: syire, dobavki. 1. 70-71. [in Russian].

Ponochevna O. V. & Okhotnikova O. M. (2018). Syndrom ghipereozynofiliji: suchasna sutnistj, rozmajittja prychyn, skladnistj diaghnostyky i vyboru terapiji. Klinichna imunologija. Alergologija. Infektologija. 7 (112) 24 – 31. [in Ukrainian].

Reznikov O.Gh., Solovjov A.I., Dobrelja N.V., Stefanov O.V. (2006). Bioetychna ekspertyza doklinichnykh ta inshykh naukovykh doslidzhenj, shho vykonujutjsja na tvarynakh. /metodychni rekomendaciji. Kyiv. 28. [in Ukrainian].

Scientific Opinion on the safety and efficacy of citric acid when used as a technological additive (acidity regulator) for all animal. (2015). European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italy. EFSA Journal. 13, I. 2.15.

Tesarivska, U.I. Fedoruk, R.S., Shumska, M.I. (2016). Reproduktyvna funkcija samok shhuriv F1 i postnataljnyj rozvytok shchurenjat F2 za dii riznykh doz nanogermaniju cytrat. Naukovyj visnyk Lvivskogo nacionalnogo universytetu veterynarnoji medycyny ta biotekhnologij imeni S.Z. Gzhyckogo. Lviv, 124-130. [in Ukrainian].

Tesarivska, U.I. (2019). Vplyv tryvalogho vypojuvannja lymonnoji kysloty na organizm samyci shchuriv F0. Naukovyj visnyk LNUVMBT imeni S.Z. Ghzhyckogo. Cerija «Veterynarni nauky». 21. 3 (95). 102–106. [in Ukrainian].

Published
2020-10-27
How to Cite
ТеsarinskaU. І., Fedoruk, R. S., МаrtynykS. Y., YurynecТ. V., SmukV. А., & КyshkoА. І. (2020). MORPHOLOGICAL COMPOSITION OF BLOOD AND BIOCHEMICAL PROCESSES IN THE ORGANISM OF FEMALE RATS F1 UNDER LONG-TERM EXPOSURE OF CITRIC ACID. Scientific and Technical Bulletin оf State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medical Products and Fodder Additives аnd Institute of Animal Biology, 21(2), 183-188. https://doi.org/10.36359/scivp.2020-21-2.24