ETHOLOGICAL REACTIONS IN F2 WEANING FEMALE AND MALE RATS INFLUENCED BY DIFFERENT DOSES OF GERMANIUM CITRATE

  • U. Tesarivska State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives, 11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
Keywords: GERMANIUM (GE) CITRATE, ORIENTAL-MOTOR REFLEXES, EMOTIONAL ACTIVITY, «OPEN FIELD» TEST, RATS.

Abstract

The paper considers the condition of emotional and behavioral responses on growth and development of 40-days F2 rats, while weaning them from their mothers, by the exposure of 10, 20 and 200 mcg Ge / kg b.w. doses of Germanium (Ge) citrate. Behavioral characteristics and emotionality were assessed using an «open-field» test, which is widely used in modern neurophysiological experiment. The results of the studies indicate that the animals, which used to drink Germanium citrate, noted a smaller, overall intensity of locomotion, except for males which were given 10 μg Ge/kg b.w., in relation to control group, which may indicate an increased anxiety of animals in an unusual environment caused by exposure to Germanium citrate. The results of the orienting research reaction, determined by the “hole-to-open” test, indicate that both sexes animals, which were exposed by 10 μg Ge / kg b.w., noted the increasing of their activity. When exposed to 20 μg Ge / kg b.w., a decrease in the above mentioned indicator was observed. During the exposure of the highest dose of Germanium citrate, 200 mcg Ge/kg bw, the females reacted with a slight increase, and males with a decrease in cognitive activity. Therefore, the study of the orientational research activity of animals indicates about dose-depended and inter-sex differences in the level of the «hole» reflex. When exposed by 10 μg Ge/kg b.w., animals of all research groups, except males, noted lower level and duration of grooming, compared with the indices of the intact animals. This cosmetic behavior, as a factor of emotionality, is sensitive to stress and various pharmacological manipulations. As for retioning, this index was higher than control in both sexes animals, which were exposed with 20 and 200 μg Ge/kg b. w., except the animals which were given the lowest concentration (10 μg Ge/kg b.w.) Ge citrate. The results of the clambing study, as another test of the rat's motor and research activity, indicate that females of all study groups and males, when they were exposed to 10 and 200 μg Ge/kg b. w., observed the higher its level, than that of the intact animals. Therefore, in most animals the use of Germanium citrate results the higher level of vertical activity. When using different doses of Germanium citrate, in females less or equal to the control number of boluses were noted, but males observed quite noticeable increase of this index which was although statistically incredible. A high level of bowel movements indicates an excessively high emotionality of the animal. During testing no abnormal movements were observed in both sexes animals, and both control and experimental groups.

References

Buresh, Ya., Bureshova, O., Hyuston, Dzh. P. (1991). Metodiki i osnovnyje eksperimenty po izucheniyu mozga i povedeniya. Pod red. prof. A.S. Batueva. M. 400. [in Russian].

European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. Council of European. Strasbourg, 1986. M. 123. 51.

Hunchak, O.V. & Kaplunenko, V.H. (2015). Vplyv dobavok Hermaniju v kombikormy na produktyvni yakosti huseniat, shcho vyroshchuiutsia na miaso. Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva. 1. 156–159. [in Ukrainian].

Komarov, B.A., Komarov, А.В., Komarova, K.B. (2014). Ob еlemente hermanyi i ego roly v bioprotsessakh. Fitoterapiya. [Elektronnyi resurs] Rezhym dostupu do resursu: http://www.treskunov.ru/fltohitodezi/komarov o germanii.html. [in Russian].

Korosov, A.V. & Gorbach, V.V. (2007). Kompyuternaya obrabotka biologicheskih dannyih. Petrozavodsk: izd-vo PetrGU. 76. [in Russian].

Kravchenko, V.I., Cherninskyi, A.O., Makarchuk, M.Yu. (2010). Metodychni rekomendatsii do praktychnykh zaniat z psykhofiziolohii dlia studentiv biolohichnykh fakultetiv spetsialnosti «fiziolohiia liudyny i tvaryn». K.: TOV «Heoprynt». 74. [in Ukrainian].

Kovalenko, L.V. (2012). Otsinka stymuliuiuchoi dii nanoakvakhelativ hermaniiu na pryrodnu rezystentnist tvaryn. Naukovyi visnyk NUBiP Ukrainy. 172 (1). 203‒209. [in Ukrainian].

Kresiun, V. Y., Shemonaieva, K.F., Vidavska, A.H. (2004) Farmakolohichna kharakterystyka spoluk hermaniiu. Klinichna Farmatsiya. 4. 64–68. [in Ukrainian].

Nakamura, T., Takeda, T., Tokuji, Y. (2014). The Oral Intake of Organic Germanium, Ge-132, Elevates a-Tocopherol Levels in the Plasma and Modulates Hepatic Gene Expression Profiles to Promote Immune Activation in Mice. Int J Vitam Nutr Res. 84 (3-4). 183-215.

Novinyuk, L.V. (2009). Tsitraty – bezopasnyie nutrienty. Pischevyie ingredienty: syrje, dobavki. 1. 70‒71. [in Russian].

Patent Ukrainy na korysnu model № 38391. MPK (2006): C07C 51/41, C07F 5/00, C07F 15/00, C07C 53/126 (2008.01), C07C 53/10 (2008.01), A23L 1/00, B82B 3/00. Sposib otrymannia karboksylativ metaliv «Nanotekhnolohiia otrymannia karboksylativ metaliv» / M.V. Kosinov, V. H. Kaplunenko; opubl. 12.01.2009; Biul. № 1. [in Ukrainian].

Plohinskiy, N.A. (1970). Biometriya / – 2-e izd. – M.: izd-vo MGU. 367. [in Russian].

Seifullyna, I.Y., Nemiatykh, O.D., Lukianchuk, V.D., Tkachenko, Ye.V. (2003). Farmakolohichni efekty hermaniievykh spoluk. Odeskyi medychnyi zhurnal. – 6. 111–114. [in Ukrainian].

Stadnyk, A.M., Byts, H.O., Stadnyk, O.A. (2006). Biolohichna rol hermaniiu v orhanizmi tvaryn ta liudyny. Naukovyi visnyk Lvivskoi natsionalnoi akademii veterynarnoi medytsyny im. S.Z. Hzhytskoho. – 8, 2, ch. 1. 185–174. [in Ukrainian].

Stefanov, O.V. (2001). Doklinichni doslidzhennia likarskykh zasobiv (metodychni rekomendatsii). – Kyiv: Avitsena,. – 528. [in Ukrainian].

Tesarivska, U.I., Fedoruk, R.S., Shumska, M.I. (2016). Reproduktyvna funktsiia samok shchuriv F1 i postnatalnyi rozvytok shchureniat F2 za dii riznykh doz nanohermaniiu tsytratu. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S. Z. Gzhytskoho. Lviv. 124‒130. [in Ukrainian].

Tesarivskaya, U.I. (2018). Vliyanie raznyih doz nanogermaniya tsitrata na morfologicheskiy sostav krovi i biohimicheskie protsessyi v organizme kryis-samtsov F2. Veterinarnyiy zhurnal Belarusi. [in Russian].

Tesarivskaya, U.I. & Fedoruk, R.S. (2017). Embrionalnaya i fetalnaya toksichnost raznyih doz «nanogermaniya» tsitrata u samok potomstva F1. Perspektivyi i aktualnyie problemyi razvitiya vyisokoproduktivnogo molochnogo i myasnogo skotovodstva: Materialyi Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. – Vitebsk: UO VGAVM. 166–169. [in Russian].

Vlizlo, V.V., Iskra, R.Ya., Fedoruk, R.S. (2015). Nanobiotekhnolohii. Suchasnist ta perspektyvy rozvytku. Biolohiia tvaryn. 17. 4. 18–29. [in Ukrainian].

Published
2020-06-01
How to Cite
Tesarivska, U. (2020). ETHOLOGICAL REACTIONS IN F2 WEANING FEMALE AND MALE RATS INFLUENCED BY DIFFERENT DOSES OF GERMANIUM CITRATE. Scientific and Technical Bulletin оf State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medical Products and Fodder Additives аnd Institute of Animal Biology, 21(1), 228-234. https://doi.org/10.36359/scivp.2020-21-1.28