DYNAMICS OF THE CONTENT OF HEMOGLOBIN, ERYTHROCYTES AND RED BLOOD INDICES IN THE PREGNANCY PERIOD AND THEIR DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE IN PROGNOSTICATION OF SUB-INVOLUTION OF THE UTERUS

  • Jа. S. Stravsky I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, 1, Voli Square, Ternopil, 46001, Ukraine
  • O. P. Panych State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives, 11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
  • O. I. Сhaikovskа State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives, 11, Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
  • R. M. Sachuk Research Epizootology Station IVM of NAAS, 18, Knyazya Volodymyra Str., Rivne, 33028, Ukraine
  • O. A. Katzaraba Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S. Z. Gzhytskyi 50, Pekarska str., Lviv, 79010, Ukraine
Keywords: PREGNANCY, HEMOGLOBIN, ERYTHROCYTES, COLOR INDICATOR OF BLOOD, SUB-INVOLUTION OF UTERUS.

Abstract

The structure of the diet in the experimental farm corresponded to the silo type, as evidenced by the ratio of forage: hay legumes and cereals - 20.0 %, cereal straw - 16.0 %, silo grass - 36.0 %, fodder beets - 20.0 %, compound feed - 8.0 %. This structure of the adopted diets provided the cows: dry matter by 89.8 %, feed units - 85.1 %, metabolism - 91.9 %, digestible protein - 76.5 %, carotene - 72.7 %, crude fat - 95, 2 %, crude fiber - by 96,8 %. With regard to minerals, diets were supplied with Calcium by 99.0 %, Phosphorus - 68.1 %, Iron - 94.5 %, Cobalt - 65.5 %, Manganese - 87.2 %, Copper - 53.6 %, Zinc - 78.1 %, Iodine - 30.0 %.

The fluctuations in hemoglobin content in the blood of clinically healthy cows during calving did not go beyond 3–9 %. It was relatively higher in the first trimester (107.10 ± 2.90 - 103.40 ± 2.60 g ∕ l), decreased in the second trimester (to 98.20 ± 1.80 - 98.71 ± 1.13 g ∕ l), slightly increased at the 7th month (102.40 ± 3.60 g ∕ l), then decreased again (to 98.41 ± 1.14 - 97.61 ± 1.91 g ∕ l).

 In the blood of cows with sub-involution of the uterus, the hemoglobin content was 10.1% lower in the first and second months of pregnancy (p≤0.01). Throughout the body, the hemoglobin content fluctuated, but without any regularity, and was unreliable until the seventh month, staying lower this month by 8.1 % (p≤0.05) and by eighth month by 8.8 % (p≤0.05) control.

The number of red blood cells in the blood of clinically healthy cows was highest at the 5th to 8th month (5.74 ± 0.18 - 5.71 ± 0.06 t ∕ l), after which it decreased sharply to 5.46 ± 0.06 t ∕ l . In the blood of cows susceptible to sub-involution of the uterus, the number of erythrocytes at the first, second, seventh and eighth places of body fat was lower, respectively, by 10.0 %, 7.5 %, 7.5 %, 6.0 % (p≤0, 05) against control.

The highest saturation of erythrocytes with hemoglobin in cows with physiological overweight, childbirth and postpartum period was 1.04, in the fifth - 0.98 and in the ninth - 1.02 months of pregnancy, and the lowest in the fourth month - 0.90 and in cows prone to uterine sub-evolution - in the first (0.89) and ninth months of pregnancy (0.99), remaining all months of pregnancy low from 0.86 to 0.99.

In clinically healthy cows, the average hemoglobin content in one erythrocyte ranged from 1.03 to 1.14 (fmol), which corresponds to the norm (norm-chromium) in all months of calving. In cows susceptible to sub-involution of the uterus, the average hemoglobin content in one erythrocyte ranged from 1.03 to 1.09 (fmol), indicating that it decreased (hypo-chromium) compared to clinically healthy cows.

Reduction of hemoglobin content, erythrocyte count, color index and average hemoglobin content in one erythrocyte in cows prone to sub-involvement of the uterus against clinically healthy in the period of calf, indicates alimentary deficiency anemia, which is a consequence of established non-chronic, Zinc, protein and carotene.

References

Bersenev, V. (2004). Teratogennyj calendar – ne tablitsa umnozheniya. Zerkalo nedeli. 36 (511). 15. [in Russian].

Fesyun, A.P., Kuznetsov, A.V., Samokhvalov, S.G., Makhonko, E.P. (1992). Metodicheskiye ukazaniya po opredeleniyu tyazholykh metalov v pochvakh selkhozzugodij I produktsii rastenievodstva. Moskva. Tsinao. 40. [in Russian].

Kharuta, G.G., Ordyn Yu.N., Ivasenko, B.P., Volkov, S.S. (1993). Patogenez rodov i puerperiya v svyazi s gematologicheskimi pokazatelyami u sushostojnykh korov. Tezisy dokladov k 5 mezhgosudarstvennoj mezhvuzovskoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Novye farmakologicheskie sredstva v veterinarii». Sankt-Peterburg. 129. [in Russian].

Kharuta, G.G., Ordyn Yu.N., Ivasenko, B.P. (1994). Perebig rodiv i puerperiyu u zvyavku z gematologichnymy pokaznykamy u sushostijnykh koriv. Problemy pidvyschennya produktyvnosti tvaryn ta efektyvnosti ikh likuvannya. Tezy dopovidej naukovo-praktychnoi konferentsii. 19-20 kvitnya. Dnipropetrovsk. 145-146. [in Ukrainian].

Kharuta, G.G. & Volkov, S.S. (1994). Osnovy prognozuvannya ta korektsii vidtvornoi zdatnosti koriv. Tezy dopovidej naukovo-praktychnoi konferentsii «Vcheni Bilotsekivskogo derzhavnogo silskogospodarskogo instytutu - vyrobnytstvu». Bila Tserkva. 114. [in Ukrainian].

Kharuta, G.G. (1994). Interpretatsiya diagnostychnykh pokaznykiv u prognozuvanni zaplidnenosti koriv. Tezy dopovidej naukovo-praktychnoi konferentsii «Genetyko-selektsijni ta takhnologichni problem vidtvorennya silskogospodarskykh tvaryn», Kyiv. AVM. 66. [in Ukrainian].

Kharuta, G.G. (1995). Klinichni ta laboratorni metody prognozuvannya vidtvornoi funktsii koriv. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttya naukovogo stupenya doktora veterynarnykh nauk za spetsialnistyu 16.00.07 «Veterynarne akusherstvo I biotekhnologiya vidtvorennya». Lviv. 42 s. [in Ukrainian].

Kharuta, G. & Lototskiy, V. (2007). Vyznachennya optymalnogo chasu osimeninnya ta prognozuvannya zaplidnenosti u koriv. Veterynarna medytsyna Ukrainy. 12. 21-22. [in Ukrainian].

Kharvi, D. & Mejer, D. (2007). Veterinarnaya laboratornaya meditsina. M. Sofion. 478. [in Russian].

Kucherenko, M.E, Babenyuk Yu.D., Vojbitskyi V.M. (2001). Suchasni metody biokhimichnykh doslidzhen. K. Fitocsociocenter. 423 (1). [in Ukrainian].

Lakin, G.F. (1990). Biometria. M. Vysshaya shkola. 351 (1). [in Russian].

Levchenko, V.I., Sokolyuk, V.M., Bezukh V.M. et al. (2002). Doslidzhennya krovi tvaryn ta klinichna interpretatsiya otrymanykh rezultativ. Bila Tserkva. 54 (2). [in Ukrainian].

Olijnyk, N.M. (2002). Prognozuvannya akusherskykh i perynatalnykh uskladnen u zhinok z patologieyu pechinky ta shlunkovo-kyshkovogo traktu. Pediatriya, akusherstvo ta ginekologia. 4. 76-78. [in Ukrainian].

Preobrazhenskij, S.N. (2008). Lechenie korov I telok s boleznyami yaichnikov. Veterinariya selskokhozyajstvennykh zhivotnykh. 1. 53-55. [in Russian].

Tresnitska, V.A. & Kharenko, M.I. (2006). Dynamika poshyrenosti akusherskoi ta ginekologichnoi patologii pervistok ta koriv v gospodarstvakh Luganskoi oblasti. Zbirnyk naukovykh prats Bilotsekivskogo derzhavnogo agrarnogo universytetu. 41. 223-229. [in Ukrainian].

Tresnitska, V.A. (2006). Rezultaty akusherskoi i ginekologichnoi dyspanseryzatsii koriv u bazovykh gospodarstvakh Luganskoi oblasti. Zbirnyk naukovykh prats Sumskogo natsionalnogo agrarnogo universytetu. 1-2 (15-16). 186-188. [in Ukrainian].

Tresnitska, V.A. (2007). Komplexsni metody diagnostyky ta zakhody profilaktyky pislyarodovykh uskladnen u koriv. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttya naukovogo stupenya kandydata veterynarnykh nauk za spetsialnistyu 16.00.07 «Veterynarne akusherstvo». Lviv. 19. [in Ukrainian].

Tresnitska, V.A. (2007). Pokaznyky pryrodnoi rezustentnosti u koriv sukhostijnogo i pislyarodovogo period. Zbirnyk naukovykh prats Poltavskoi derzhavnoi agrarnoi akademii. 137-141. [in Ukrainian].

Published
2020-06-01
How to Cite
Stravsky, J. S., Panych, O. P., СhaikovskаO. I., Sachuk, R. M., & Katzaraba, O. A. (2020). DYNAMICS OF THE CONTENT OF HEMOGLOBIN, ERYTHROCYTES AND RED BLOOD INDICES IN THE PREGNANCY PERIOD AND THEIR DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE IN PROGNOSTICATION OF SUB-INVOLUTION OF THE UTERUS. Scientific and Technical Bulletin оf State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medical Products and Fodder Additives аnd Institute of Animal Biology, 21(1), 215-221. https://doi.org/10.36359/scivp.2020-21-1.26